Monthly Archives: June 2024

“Poziv za objavu radova za VII. broj naučnog / znanstvenog časopisa “ZAŠTITA I SIGURNOST” – Prvo izdanje u 2024. godini (VII. broj) Drage autorice i dragi autori imamo čast da vas pozovemo na objavu radova u naučnom časopisu “Zaštita i sigurnost”. Rok za dostavljanje radova za VII broj je do 30.6.2024. godine. Objava u elektronskom formatu je planirana u prvoj polovini Jula 2024. godine. Zainteresirane/i, radove mogu slati na e-mail adresu: zispublikacija@gmail.com. Radovi objavljeni u časopisu “Zaštita i sigurnost” referiraju se u sljedećim bazama podataka:  Napomena: Za sve dodatne informacije možete kontaktirati uređivački odbor časopisa, na e-mail: zispublikacija@gmail.com Smjernice za uređenje naučnih i stručnih radova su dati na slijedećim linkovima, kao i izjava o autorstvu i originalnosti rada: Hvala Vam na saradnji i sretno, Naučni / znanstveni časopis „Zaštita i sigurnost“ Asocijacija za upravljanje rizicima AZUR

1/1