Poziv za dostavljanje ponude u sklopu provođenja projekta WACOM – Water Contigency Management in the Sava River


Poštovani,

Asocijacija za upravljanje rizicima AZUR poziva kao učesnik u provođenju međunarodnog projekta WACOM – Water Contigency Management in the Sava River Basin, a u skladu sa iskazanim potrebama poziva na dostavljanje ponude za usluge eksperta, kako se traži pozivu.

U prilogu Vam dostavljamo anekse za proceduru nabavki prema PRAG pravilima koje je potrebno popuniti u skladu sa uputstvima koja su navedena u priloženim dokumentima.

Rok za dostavljanje dokumentacije je januar 2022. godine.

Za sva dodatna pitanja budite slobodni da nas kontaktirate putem email pošte.


S poštovanjem / Best regards,

Asocijacija za upravljanje rizicima AZUR
Association for Risk Management AZUR

A: Tešanjska 24a, 71 000 Sarajevo, BiH
TEL: +387 (0) 66 032-319
e-mail: procurement@azur.ba
www.azur.ba

Dokumentacija koja se traži za podnošenje prijave za nabavke

 1. Invitation
 2. Instructions to tenderer
 3. Contract
 4. General conditions
 5. Terms of Refenerce
 6. Organisation and methodology
 7. CV
 8. Budget
 9. Contract notice
 10. Tender submission form
 11. Administrative grid
 12. Evaluation grid
 13. Declaration of honour
  FIF
  LEF