Monthly Archives: May 2024

Asocijacija za upravljanje rizicima AZUR je u sklopu svoje društveno odgovorne misije, u skladu sa svojim opredjeljenjem za otvorenost i trensparentnost akcija u okviru realizacije svojih politika i ciljeva, na svojoj vanrednoj skupštini jednoglasno usvojila izvještaj o pokretanju nezavisnog medijskog portala na domeni “SmartInfo.ba”. Ova aktivnost je pokrenuta u saradnji sa Agencijom za medijsku promociju “Dekret” i glavnim i odgovornim urednikom, renomiranim dugogodišnjim novinarom gosp. Mimom Šahinpašićem. U svom djelokrugu rada portal Smart Info obuhvata i TV Podcast emisije sa eminentnim gostima iz svijeta politike, biznisa, kulture, sporta itd.

1/1