Novi broj naučno-stručnog časopisa “Zaštita i sigurnost” broj 2, za 2023. godinu

Više…..

Historijski trenutak za Bosnu i Hercegovinu i civilnu zaštitu u BiH, a AZUR je značajan dio ove uspješne priče

Bosna i Hercegovina je 06.09.2022. godine postala članicom europske civilne zaštite – Mehanizma unije za civilnu zaštitu. Čestitamo Bosno i Hercegovino, čestitamo strukturama civilne zaštite u Bosni i Hercegovini. Više o značaju projekta i ovom članstvu na sljedećem linku.

Dana 13.07.2022. godine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine jednoglasno je utvrdio Prijedlog osnova za pokretanje postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma između Europske Unije (EU) i Bosne i Hercegovine o učestvovanju u Mehanizmu EU za civilnu zaštitu.

Zaključivanjem ovog sporazuma Bosna i Hercegovina će postati punopravna članica Mehanizma EU za civilnu zaštitu, što će značajno ojačati njene kapacitete i spremnost za efikasniji odgovor na prirodne i druge nesreće.

Stvaraju se uvjeti

“Na ovaj način stvaraju se uslovi da se institucije iz sistema zaštite i spašavanja BiH, u saradnji sa drugim zemljama članicama ovog mehanizma, opremaju, obučavaju i osposobljavaju prema standardima EU. Takođe, zemlje članice ovog mehanizma dužne su da podržavaju druge države članice pogođene katastrofom kada je to potrebno i do stepena koji mogu da ponude. Saradnja, između ostalog, uključuje razmjenu informacija, koordinisanje njihovih operacija i, kada je to moguće, podjelu resursa (npr. sredstava za transport) da bi se obezbijedio brži i efikasniji odgovor na katastrofu, kako unutar EU tako i van nje. Istovremeno, punopravnim članstvom u ovom mehanizmu, između ostalog, dobija se mogućnost pristupa pozivima za apliciranje na projekte prevencije i pripravnosti, kao i razmjene eksperata u ovoj oblasti”, navodi se u saopštenju Vijeća ministara BiH.

Za učešće u ovom mehanizmu države članice plaćaju godišnju finansijsku kontribuciju, s tim da je Europska komisija Bosni i Hercegovini ovu obavezu umanjila za 70 posto u odnosu na planirane finansijske obaveze, s ciljem podrške proceduri pristupa.

Prethodno je BiH u potpunosti implementirala Projekat specijalne mjere za oporavak od poplava i upravljanje rizikom od poplava/Podrška civilnoj zaštiti za koji je Europska komisija u okviru IPA-e izdvojila 2,5 miliona eura (cca. 1,5 miliona eura za obuku i jedan milion eura za nabavku opreme), čime su ispunjeni uslovi za članstvo u Mehanizmu EU za civilnu zaštitu.

Europska unija

Europska unija projektima prevencije i pripravnosti, putem Mehanizma civilne zaštite, olakšava saradnju između 27 država članica, kao i Islanda, Crne Gore, Norveške, Srbije, Republike Sjeverne Makedonije i Turkiye prema nekoliko zajedničkih ciljeva, i to: zaštiti ljudi, životne sredine, imovine i kulturne baštine od katastrofa, te povećanju nivoa spremnosti za brz i efikasan odgovor na katastrofe.

Podsjećamo, projekat EU 4 Better Civil Protection, su za Bosnu i Hercegovinu provodili Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Hrvatske (Ravnateljstvo civilne zaštite) i Asocijacija za upravljanje rizicima BiH, u periodu 2019 – 2021 godine, čime su osposobljene jedinice civilnih zaštita oba bh. entiteta i Brčko distrikta BiH, kao i nivo koordinacije na nivou BiH, te ojačan odgovor lokalnih zajednica na prirodne i  druge nesreće.

Više o projektu na: europa.ba i eu4bettercivilprotection.ba ………


Misija

Naša misija je jačanje i adekvatno strukturalno pozicioniranje nevladinog sektora u Bosni i Hercegovini, kroz lično zalaganje, profesionalnost i izvrsnost, uz uvažavanje mišljenja i različitosti

Vizija

Nevladin sektor u Bosni i Hercegovini treba da je uspostavljen i prepoznat na razini nevladinog sektora u modernom demokratskom svijetu, čime će se ostvariti njegova puna funkcija i u BiH 


Naučni časopis “Zaštita i sigurnost” -naučno djelovanje, preduvjet napretka društva

U cilju jačanja naučnih i stručnih kompetencija u oblasti upravljanja rizicima, s posebnim akcentom na sigurnost, Asocijacija za upravljanje rizicima je pokrenula naučni časopis “Zaštita i sigurnost”, u kojem se obrađuju aktuelne teme i polja naučnog i stručnog interesovanja i polja istraživanja u okviru modernog svijeta i dostignuća. Časopis “ZAŠTITA I SIGURNOST” je podržan i objavljen na stranicama Central and Eastern European Online Library GmbH (CEEOL), Euroasian Scientific Journal Index (ESJI) i Index Copernicus International.

Više o temi……..


Asocijacija za upravljanje rizicima učestvuje u provođenju projekta 1 FUTURE. Projekat podrazumijeva učešće subjekata iz regije i EU, a ciljevi projekta podrazumijevaju:

  • Uvođenje holističkog pristupa klimatskim i održivim aktivnostima.
  • Uključivanje ciljeva Green Deal-a u dnevni red visokoškolskih ustanova Zapadnog Balkana kao nužnost.
  • Unaprijediti regionalne kapacitete u provedbi ciljeva Green Deala unutar sistema visokog obrazovanja, pokrećući djelovanje prema okolišu, klimatskim promjenama, održivosti i otpornosti.

Više informacija o projektu……..


Aktivno učešće Asocijacije za upravljanje rizicima, na putu Bosne i Hercegovine u punopravno članstvo u Mehanizmu civilne zaštite Europske unije

U sklopu pomoći Europske unije na uspostavljanju institucionalnih kapaciteta BiH za smanjenje rizika od katastrofa i priprema za efikasan odgovor u slučaju prirodnih ili drugih nesreća, u BiH se uspješno proveo projekat ‘EU za bolju civilnu zaštitu’ u vrijednosti od skoro 1,5 miliona eura. Konačan cilj projekta je, omogućiti BiH da postane država učesnica u Mehanizmu Unije za civilnu zaštitu.

Projekat su proveli Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske (Ravnateljstvo civilne zaštite), zajedno s Asocijacijom za upravljanje rizicima AZUR, iz BiH. Projekat se provodio od marta / ožujka 2019. godine, a prvi rezultati predstavljeni su 12. 12. 2019. godine u Sarajevu na konferenciji “Priprema Bosne i Hercegovine za Mehanizam civilne zaštite Unije”. Situacija sa virusom korona je usložnila cjelokupan život i procese na planeti, što je utjecalo i na produljenje projekta “EU za bolju civilnu zaštitu”, ali ne i na njegov kvalitet, koji je bio na visokom nivou .

Projekat je uspješno proveden, a okončan je završnom vježbom u mjesecu oktobru/listopadu 2021. godine u Banja Luci, te službeni finaliziran Završnom konferencijom projekta u Sarajevu.


Asocijacija za upravljanje rizicima učestvuje u provođenju projekta Water Contingency Management in the Sava River Basin)-WACOM“, 2020 – 2022 godina

Od jula/srpnja 2020. godine Asocijacija za upravljanje rizicima je članicom tima i projektnih partnera u realizaciji projekta Water Contingency Management in the Sava River Basin)-WACOM“. U samom projektu su uključeni partneri iz četiri države jugoistočne Europe kroz koje protiče rijeka Sava (Republika Slovenija, Republika Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Republika Srbija). Cilj je poboljšati odgovor ovih država na zagađanja i poplave u slivovima rijeke Save. Planirano je da se ovaj projekat provede u periodu od jula/srpnja 2020. godine do decembra/prosinca 2022. godine. Napominjemo da se ovaj projekat realizira uspješno, usprkos činjenici da je pandemija prisutna sve vrijeme realizacije ovog projekta, od samog njegovog početka realizacije.


Dobro došli

Cijenjene dame i gospodo, dragi prijatelji
dobro došli na stranicu Asocijacije za upravljanje rizicima AZUR.


Asocijacija je strukovna nevladina organizacija, koja okuplja značajan broj stručnjaka osposobljenih i obučenih za prepoznavanje rizika i upravljanje njima.

Svaka ljudska radnja koju čovjek poduzima, praćena je nekim rizikom, stalnim, povremenim, većim ili manjim. Rizik je ona propratna pojava koja može dovesti u pitanje planiranje, poslovanje, izvršavanje zadataka i ciljeva, a u složenijim situacijama može uticati na sigurnost ljudi i njihove imovine – stoga prepoznajmo rizik na vrijeme i upravljamo njime pametno.

Vođeni ovim načelima, grupa stručnih ljudi iz oblasti upravljanja rizicima je 2014. godine utijelovila ideju koja je već duže vrijeme osmišljavanja i kreirana. Asocijacija je kao nevladina organizacija, Asocijacija AZUR je registrovana kod nadležnih institucija, čime je ideja postala i formalno – pravno ozvaničena.

Od tada do danas, omasovili smo naše članstvo u pogledu različitih struka i vještina. U pogledu realizacije naših ciljeva, imali smo uspješno provođenje aktivnosti i projekata na poboljšanju segmenta sigurnosti, prvenstveno u oblasti identifikacije rizika po ljude, materijalna dobra i poslovanje, te u oblasti zaštite i spašavanja, ali i savjetovanja u drugim oblastima rizika.

Zato upravlja(j)mo rizicima pametno