Ustroj


Organizacija Asocijacije

Asocijacija za upravljanje rizicima je registrirana pri Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine, kao nevladina organizacija. Značajem i aktivnostima Asocijacije nadmašen je primarno postavljeni okvir i nadležnosti djelovanja Asocijacije te je iskazana potreba da se segmenti prošire na naučni i edukativni teren. Stoga je uspostavljen Naučni odbor i Centar za edukacije i treninge kao naučno-obrazovna baza i osnova za nadogradnju visoko stručnih aktivnosti projekata Asocijacije.