Naučni časopis “Zaštita i sigurnost”


Dobro došli na stranice naučnog časopisa Zaštita i sigurnost

Cijenjene čitateljice i cijenjeni čitatelji čast i zadovoljstvo nam je predstaviti naučne i stručne tekstove časopisa Zaštita i sigurnost, napisane od strane renomiranih autorica i autora.

U nastavku može pogledati materijal i druge informacije vezane uz naučni časopis Zaštita i sigurnost.

Glavni urednik i Urednički kolegijZa slanje Vaših radova za novi broj naučnog časopisa Zaštita i sigurnost koji je u pripremi, ostalo je još

00Days
00Hours
00Minutes
00Seconds

“Poziv za objavu radova za VII. broj naučnog / znanstvenog časopisa “Zaštita i sigurnost” – Prvo izdanje u 2024. godini (VII. broj ukupno)

Drage autorice i dragi autori imamo čast da vas pozovemo na objavu radova u naučnom časopisu Zaštita i sigurnost. Rok za dostavljanje radova za VII broj je do 30.6.2024. godine. Objava u elektronskom formatu ovog časopisa je planirana u prvoj polovini mjeseca jula/srpnja 2024. godine.

Zainteresirane/i, radove mogu slati na e-mail adresu: zispublikacija@gmail.com. Radovi objavljeni u časopisu “Zaštita i sigurnost” referiraju se u sljedećim bazama podataka: 

 • CEEOL (Central and Eastern European Online Library),
 • Index Copernicus International i
 • Euroasian Scientific Journal Index (ESJI).

Napomena:

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati uređivački odbor časopisa, na e-mail: zispublikacija@gmail.com

Smjernice za uređenje naučnih i stručnih radova su dati na slijedećim linkovima, kao i izjava o autorstvu i originalnosti rada:

Hvala Vam na saradnji i sretno,

Naučni / znanstveni časopis „Zaštita i sigurnost“

Asocijacija za upravljanje rizicima AZUR

0+

Naučnih i stručnih radova

0+

Naučnih i stručnih autorica i autora


Riječ glavnog urednika


Poštovane čitateljice i poštovani čitatelji,

čast i zadovoljstvo mi je da u ulozi glavnog urednika predstavim prvo izdanje časopisa „Zaštita i sigurnost“ koji sadrži ukupno sedam (7) radova, a koji obrađuju teme iz područja društvenih i tehničkih nauka. Časopis „Zaštita i sigurnost“ je naučni časopis u izdanju Asocijacije za upravljanje rizicima AZUR u Bosni i Hercegovini, a koji je vođen idejom podsticanja i afirmacije naučnih istraživanja u tehničkim i društvenim naukama. Časopis pruža idealnu priliku autorima da artikuliraju i prezentiraju svoje naučne spoznaje s ciljem proširivanja postojećih znanja iz navedenih oblasti, te pruža priliku mladim autoricama i autorima koji se nalaze na početku karijere i žele steći naučnu i istraživačku afirmaciju kako u okviru domaće, tako i u okviru međunarodne naučne javnosti. Kroz objavljivanje naučnih i stručnih radova u navedenom časopisu želimo da podstaknemo interdisciplinarno i multiperspektivno izučavanje kompleksnih tema, kao i savremeni metodološki i teorijski pristup. Namjera je izdavača da ovaj časopis izlazi dva puta godišnje. Vjerujemo da će ovaj časopis, u kojem se na znanstveni i profesionalni način raspravlja o problemima iz oblasti društvenih i tehničkih nauka, pridonijeti čitateljima da se upoznaju s idejama i ciljevima iz navedenih oblasti. Ovu priliku ću iskoristiti da sve zainteresirane naučnike i stručnjake pozovem da svojim radovima sadržajno obogate buduća izdanja našeg časopisa.

Srdačno,

Akademik prof. dr. Nedžad Korajlić

Glavni urednik


Baze časopisa

Euroasian Scientific Journal Index (ESJI)

Imamo čast da vas upoznamo da je časopis “ZAŠTITA I SIGURNOST” podržan i objavljen u novoj bazi Euroasian Scientific Journal Index (ESJI).

ESJI objedinjuje u svojoj bazi podataka najznačajnije naučne časopise u Europi i Aziji, koji objavljuju najautoritativnija i najrelevantnija istraživanja.

ESJI obezbeđuje indeksiranje glavnih međunarodnih časopisa i zbornika. Autor može dobiti informacije o međunarodnom impakt faktoru časopisa, zbornicima (istraživačkim radovima) i informacijama o predstojećim događajima. Sve stranice časopisa imaju pokazivače na web stranice izdavača koje su integrirane u ESJI stream stranice.

Svrha je povećati vidljivost i jednostavnost korištenja naučnih i naučnih časopisa otvorenog pristupa.

ESJI je usluga koja omogućava pristup časopisima otvorenog pristupa kontrolisanog kvaliteta. ESJI ima za cilj da bude sveobuhvatan i da pokriva sve naučne i naučne časopise otvorenog pristupa koji koriste odgovarajući sistem kontrole kvaliteta i neće biti ograničen na određene jezike ili predmetne oblasti. Cilj ESJI-ja je da poveća vidljivost i jednostavnost korišćenja naučnih i naučnih časopisa otvorenog pristupa, promovišući na taj način njihovu povećanu upotrebu i uticaj.


Baze časopisa

CEEOL (Central and Eastern European Online Library GmbH)

Također, imamo čast da vas upoznamo da je časopis “ZAŠTITA I SIGURNOST” podržan i objavljen na stranicama CEEOL-a.

CEEOL (Central and Eastern European Online Library GmbH) je vodeći distributer akademskih e-časopisa i e-knjiga iz oblasti humanističkih i društvenih nauka u Centralnoj i Istočnoj Europi. U digitalnoj sferi koja se brzo mijenja, CEEOL je pouzdan izvor prilagođavanja stručnosti u koju vjeruju naučnici, izdavači i bibliotekari. Trenutno, preko 1000 izdavača povjerava CEEOL-u svoje visokokvalitetne časopise i e-knjige. CEEOL omogućava naučnicima, istraživačima i studentima pristup širokom spektru akademskog sadržaja u stalno rastućem, dinamičnom repozitoriju.

Trenutno CEEOL pokriva više od 2000 časopisa i 690 000 članaka, preko 4500 e-knjiga i 6000 svih literaturnih dokumenata. CEEOL nudi različite usluge pretplaćenim institucijama i njihovim pokroviteljima kako bi pristup svom sadržaju bio što lakši. Nadalje, CEEOL omogućava izdavačima da dosegnu novu publiku i promovišu naučna dostignuća istočnoevropske naučne zajednice široj čitalačkoj publici.


Baze časopisa

ICI World of Journals

Ponovo imamo čast da vas upoznamo da je časopis “Zaštita i sigurnost” podržan i objavljen i na stranicama ICI World of Journals.

“ICI World of Journals globalna je baza podataka posvećena znanstvenim časopisima iz cijelog svijeta. Svaki urednički ured registriran u bazi podataka ICI World of Journals dobiva besplatan pristup IT sustavu koji pruža mogućnost pokretanja putovnice za časopis-ažurnu izložbu časopisa na Internetu. Osim informacija o timu uredništva, izdavaču, web mjestu časopisa ili opisa, urednički ured može objaviti informacije o znanstvenim člancima (metapodacima kao i potpunom sadržaju u PDF -u).

Ideja baze podataka o popisu ICI časopisa je stvoriti mogućnost za znanstvene časopise iz cijelog svijeta, provjeriti ih u smislu korištenja transparentnih uredničkih praksi. Dijelovi časopisa koje nisu potvrđene u ovim uvjetima označene su odgovarajućim upozorenjima, to su upozorenje o transparentnosti.

Web site ICI World of Journals odgovor je na potrebe naučnog svijeta za prikupljanje informacija o naučnim časopisima na jednom mjestu. Putem predstavljenih alata moguće je pretraživati časopise na popisu časopisa indeksiranih na listi ICI časopisa ili trenutnom rangiranju časopisa od strane ministarstava nauka i visokog obrazovanja”.(izvor:https://journals.indexcopernicus.com)


Naučni časopis / Scientific Journal

(1) Zaštita i sigurnost – Godina 1., Broj 1. (2021)

2021

Godina 1., Broj 1.

Cijenjene čitateljice i čitatelji,

čast nam je upoznati vas da u nastavku možete pogledati tekstove časopisa “Zaštita i sigurnost”, iz broja 1. izdanje za 2021. godinu.


SADRŽAJ:


Autor(i): Edin Garaplija

KRIVIČNO – PRAVNA ZAŠTITA SISTEMA KRITIČNE INFRASTRUKTURE / CRIMINAL – LEGAL PROTECTION OF THE CRITICAL INFRASTRUCTURE SYSTEM

Autor(i): Krešimir Vencl; Slobodan Jamnić; Mato Pušeljić

POLICIJA KAO TEMELJ SIGURNOSTI U DRŽAVI / POLICE AS THE FOUNDATION OF SECURITY IN THE STATE

Autor(i): Krešimir Vencl; Slobodan Jamnić; Mato Pušeljić

RAZINE MENADŽMENTA U POLICIJSKOJ ORGANIZACIJI / MANAGEMENT LEVELS IN THE POLICE ORGANIZATION

Autor(i): Haris Delić

ULOGA SISTEMA SIGURNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE U MIGRANTSKOJ KRIZI, U SVIJETLU KOMPLEKSNOG UREĐENJA DRŽAVE BOSNE I HERCEGOVINE / THE ROLE OF THE SECURITY SYSTEM OF BOSNIA AND HERZEGOVINA IN THE MIGRANT CRISIS, IN THE LIGHT OF THE COMPLEX ORGANIZATION OF THE STATE OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

Autor(i): Leila Hasović

IZRADA PROCJENE UGROŽENOSTI I PLANA ZAŠTITE LJUDI I MATERIJALNIH DOBARA OD PRIRODIH I DRUGIH NESREĆA / DEVELOPMENT OF VULNERABILITY ASSESSMENT AND PLAN FOR PROTECTION OF HUMANS AND MATERIAL GOODS FROM NATURE AND OTHER DISASTERS

Autor(i): Goran Matijević; Antonija Opačak; Martina Matijević

POJEDINA SIGURNOSNO UGROŽAVAJUĆA OPASNA MJESTA NA DRŽAVNIM CESTAMA D-38 I D-51 U POŽEŠKO-SLAVONSKOJ ŽUPANIJI I OCJENA NJIHOVE USKLAĐENOSTI SA PRAVNIM NORMAMA / CERTAIN SAFETY THREATENING DANGEROUS PLACES ON STATE ROADS D-38 AND D-51 IN POŽEGA-SLAVONIA COUNTY AND ASSESSMENT OF THEIR COMPLIANCE WITH LEGAL STANDARDS

Autor(i): Vladimir Lacmanović; Jasmina Madžgalj

ZELENI PROJEKTI NA SANACIJI INDUSTRIJSKOG AMBIJENTA – STUDIJA SLUČAJA DEPONIJE MALJEVAC / GREEN PROJECTS ON THE REHABILITATION OF THE INDUSTRIAL ENVIRONMENT – CASE STUDY OF THE MALJEVAC LANDFILL


Naučni časopis / Scientific Journal

(2) Zaštita i sigurnost – Godina 1., Broj 2. (2021)

2021

Godina 1., Broj 2.

Cijenjene čitateljice i čitatelji,

čast nam je upoznati vas da u nastavku možete pogledati tekstove časopisa “Zaštita i sigurnost”, iz broja 2. izdanje za 2021. godinu.


SADRŽAJ:


Autor(i): Marko Đuzel

ORGANIZACIJA HITNE HELIKOPTERSKE MEDICINSKE SLUŽBE U BOSNI I HERCEGOVINI / ORGANIZATION OF HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE IN BOSNIA AND HERZEGOVINA

Autor(i): Sergej Uljanov; Milan Milošević

ODLIKE SAVREMENIH KRIMINALNIH TRŽIŠTA / CHARACTERISTICS OF MODERN CRIMINAL MARKETS

Autor(i): Marjanović Marjan; Milošević Milan

KRIJUMČARENJE LJUDI U USLOVIMA PANDEMIJE / PEOPLE SMUGGLING UNDER PANDEMIC CONDITIONS

Autor(i): Amer Smailbegović

PREGLED UPOTREBE PASIVNIH SENZORSKIH SUSTAVA U DETEKCIJI I BORBI PROTIV ŠUMSKIH POŽARA / OVERVIEW OF PASSIVE SENSOR SYSTEMS IN THE DETECTION AND SUPPRESSION OF WILDFIRES

Autor(i): Željko Petrović

PRAVNI I EVOLUTIVNI ASPEKTI OGRANIČENJA I ZABRANA SREDSTAVA RATOVANJA / LEGAL AND EVOLUTIVE ASPECTS OF RESTRICTIONS AND PROHIBITIONS OF MEANS OF WAR

Autor(i): Majsa Kraim; Adna Beganović;

UPRAVLJANJE RIZICIMA POMOĆU ALATA ZA MODELIRANJE OBJEKATA – BIM STUDIJA SLUČAJA / RISK MANAGEMENT USING FACILITY MODELING TOOLS – BIM CASE STUDY

Autor(i): Aida Imamović; Omer Kablar; Mirsada Oruč

KATEGORIJAZACIJA TEHNOLOŠKIH PROCESA PREMA UGROŽENOSTI OD POŽARA / CATEGORIZATION OF TECHNOLOGICAL PROCESSES TOWARD FIRE HAZARDS

Autor(i): Ermina Festić; Aida Imamović

ZNAČAJ EDUKACIJE I OPŠTI USLOVI ZA BEZBJEDAN TRANSPORT OPASNIH MATERIJA PREMA ADR-u / SIGNIFICANCE OF EDUCATION AND GENERAL CONDITIONS FOR SAFE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS ACCORDING TO ADR

Autor(i): Goran Matijević; Martina Matijević;

RAZVOJ CESTOVNOG PROMETA POŽEŠTINE KROZ POVIJEST / DEVELOPMENT OF ROAD TRAFFIC THROUGH HISTORY


Naučni časopis / Scientific Journal

(3) Zaštita i sigurnost – Godina 2., Broj 1. (2022)

2022

Godina 2., Broj 1.

Cijenjeni čitateljice i čitatelji,

čast nam je upoznati vas da u nastavku možete pogledati tekstove časopisa “Zaštita i sigurnost”, iz broja 1. izdanje za 2022. godinu.


SADRŽAJ:Naučni časopis / Scientific Journal

(4) Zaštita i sigurnost – Godina 2., Broj 2. (2022)

2022

Godina 2., Broj 2.

Cijenjene čitateljice i čitatelji,

čast nam je upoznati vas da u nastavku možete pogledati tekstove časopisa “Zaštita i sigurnost”, iz broja 2. izdanje za 2022. godinu.


SADRŽAJ:


Autor(i): Edin Garaplija; Emina Garaplija

DIGITALIZACIJA INTEGRISANOG UPRAVLJANJA PANDEMIJSKIMvRIZICIMA U SVJETLU ZAŠTITE LJUDSKIH PRAVA I GDPR DIREKTIVE / DIGITIZATION OF THE INTEGRATED PANDEMIC RISK MANAGEMENT IN THE LIGHT OF HUMAN RIGHTS PROTECTION AND THE GDPR DIRECTIVE

Autor(i): Krunoslav Čolak; Ivan Markotić

UMJETNA INTELIGENCIJA (AI) – TEMELJ DIGITALNE TRANSFORMACIJE JAVNOG ZDRAVSTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ / ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) – THE FOUNDATION OF THE DIGITAL TRANSFORMATION OF PUBLIC HEALTH IN THE REPUBLIC OF CROATIA

Autor(i): Ante Perčin

Autor(i): Ante PerčinINTEGRACIJA SEKTORA PRIVATNE ZAŠTITE U NACIONALNI SUSTAV ODGOVORA NA KRIZNE SITUACIJE / INTEGRATION OF THE PRIVATE PROTECTION SECTOR INTO THE NATIONAL CRISIS RESPONSE SYSTEM

Autor(i): Krešimir Vencl; Slobodan Jamnić; Mato Pušeljić

AUTORITET I ODGOVORNOST U POLICIJSKOJ ORGANIZACIJI / AUTHORITY AND RESPONSIBILITY IN THE POLICE ORGANIZATION

Autor(i): Amina Smailhodžić; Amila Taljanović

ULOGA PRIKRIVENOG ISTRAŽITELJA I INFORMATORA / ROLE OF UNDERCOVER INVESTIGATOR AND INFORMER

Autor(i): Goran Matijević; Velibor Peulić; Martina Matijević

ODNOS UZROKA PROMETNIH NESREĆA I PROCESUIRANIH PREKRŠAJA PRI NADZORU PROMETA U REPUBLICI HRVATSKOJ 2017.-2021. GODINA / RATIO OF CAUSES OF TRAFFIC ACCIDENTS AND PROCESSED VIOLATIONS DURING TRAFFIC CONTROL IN THE REPUBLIC OF CROATIA 2017-2021. YEAR

Autor(i): Željko Petrović

MULTILATERALNA DIPLOMATIJA KAO OBILJEŽJE GLOBALIZOVANE MEĐUNARODNE ZAJEDNICE MULTILATERAL DIPLOMACY AS A CHARACTERISTIC OF THE GLOBALIZED INTERNATIONAL COMMUNITY

Autor(i): Edim Kaldžija

IZVEDBE SUSTAVA ZA KLIMATIZACIJU, GRIJANJE I HLAĐENJE / CONSTRUCTION OF AIR CONDITIONING, HEATING AND COOLING SYSTEMS


Naučni časopis / Scientific Journal

(5) Zaštita i sigurnost – Godina 3., Broj 1. (2023)

2023

Godina 3., Broj 1.

Cijenjene čitateljice i čitatelji,

čast nam je upoznati vas da u nastavku možete pogledati tekstove časopisa “Zaštita i sigurnost”, iz broja 1. izdanje za 2023. godinu.


SADRŽAJ:Naučni časopis / Scientific Journal

(6) Zaštita i sigurnost – Godina 3., Broj 2. (2023)

2023

Godina 3., Broj 2.

Cijenjene čitateljice i čitatelji,

čast nam je upoznati vas da u nastavku možete pogledati tekstove časopisa “Zaštita i sigurnost”, iz broja 2. izdanje za 2023. godinu.


SADRŽAJ:


Autor(i): Nedžad Korajlić, Mirzo Selimić, Lejla Trnčić, Naida Sahadžić

ZNAČAJ INTUITIVNO KREATIVNE KRIMINALISTIKE U RJEŠAVANJU KOMPLEKSNIH KRIVIČNIH DJELA

Autor(i): Zoran Kovačević, Zoran Lakić, Ljubomir Kuravica

MJESTO I ULOGA DIREKCIJE ZA KOORIDNACIJU POLICIJSKIH TIJELA BIH U SISTEMU MEĐUNARODNE OPERATIVNE POLICIJSKE SARADNJE

Autor(i): Bojan Gavrilović

OBRADA I ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA U BOSNI I HERCEGOVINI

Autor(i): Amer Smailbegović, Vahidin Mahmutović

PREDNOSTI KORIŠTENJA LOKACIJE KAMPUSA UNIVERZITETA U SARAJEVU U SVRHE ZBRINJAVANJA I POMOĆI U SLUČAJEVIMA MASOVNIH KATASTROFA UNUTAR URBANE SREDINE

Autor(i): Edin Garaplija, Sara Prguda

PAMETNI GRADOVI ZA SMANJENJE RIZIKA OD KATASTROFA: KORIŠTENJE TEHNOLOGIJE I INOVACIJA ZA OTPORNO URBANO OKRUŽENJE

Autor(i): Emir Kadrić, Haris Delić

IMPERATIV SIGURNOSTI NA RADU I ZAŠTITE ZDRAVLJA KAO PREDUVJETA USPJEŠNOG POSLOVANJA, KROZ PRIZMU NOVIH ZAKONSKIH RJEŠENJA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

Autor(i): Aida Imamović, Mirsada Oruč, Omer Kablar, Dragana Agić

POŽARI NA PLINOVODIMA I PLINSKIM SISTEMIMA

Autor(i): Goran Ćetojević

PRIMJENA MSFI 17 NA KONKRETNIM PRIMJERIMA OSIGURANJA REPUBLIKE SRPSKE

Autor(i): Marija Prskalo

SUVREMENI KIBERNETIČKI RIZICI U UPRAVLJANJU ZRAČNIM PROMETOM

Autor(i): Željko Petrović

MISIJA OSCE U BOSNI I HERCEGOVINI

Autor(i): Nina Uremović, Goran Matijević, Martina Matijević

VJEŽBE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OD UTAPANJA I TOPLINSKOG UDARA POŽEGA 2022 – PROVJERA PRIPRAVNOSTI ŽURNIH SLUŽBI I DOKAZAN MODEL PREVENCIJE U ZAJEDNICI


Naučni časopis / Scientific Journal

(7) Zaštita i sigurnost – Godina 4., Broj 1. (2024) – U PRIPREMI

2024

Godina 4., Broj 1.

USKORO IZDANJE ČASOPISA ZA 2024. GODINU. ČASOPIS JE U PRIPREMI…..


Časopis „Zaštita i sigurnost“ je naučni časopis u izdanju Asocijacije za upravljanje rizicima AZUR u Bosni i Hercegovini, časopis koji je vođen idejom podsticanja i afirmacije naučnih istraživanja u tehničkim, društvenim i prirodnim naukama. 

Vjerujemo da će ovaj časopis u kojem se na znanstveni i profesionalni način raspravlja o problemima iz oblasti društvenih i tehničkih nauka, kroz proces života i rada, pridonijeti čitateljima da se upoznaju s idejama i ciljevima iz navedenih oblasti.


Naučni časopis / Scientific Journal

O časopisu i Uredničkom kolegiju naučnog časopisa Zaštita i sigurnost

Ideja o pokretanju (n)ovog naučnog časopisa „Zaštita i sigurnost“ pojavila se kao rezultat iskazane potrebe da se poveća broj naučnih i stručnih publikacija sa polugodišnjim izlaženjem u kojima bi se objavljivali radovi iz različitih oblasti društvenih, tehničkih i prirodnih nauka. Vođeni ovom vizijom, Asocijacija za upravljanje rizicima AZUR u Bosni i Hercegovini je Odlukom Skupštine Asocijacije je formirala Urednički kolegij, te imenovala članove Uredničkog kolegija.

Urednički kolegij

Akad. Prof. dr. Nedžad Korajlić – Glavni urednik;

Prof. dr. Želimir Kešetović (Srbija);

Prof. dr. Milan Milošević (Srbija);

Prof. dr. Marjan Gjurovski (Sjeverna Makedonija);

Doc. dr. Miliša Todorović;

Doc. dr. Ivan Toth (Hrvatska);

Doc. dr. Ivan Nađ (Hrvatska);

Prof. dr. Mladen Radivojević; 

Doc. dr. Tarik Humačkić;

Doc. dr. Marjan Marjanović (Crna Gora);

Prof. dr. Mesud Ajanović; 

Prof. dr. Hadžib Salkić; 

Prof. dr. Nikola Dujovski (Sjeverna Makedonija);

Doc. dr. Edin Garaplija;

Dr. sci. Haris Delić.


Impresium

Izdavač: Asocijacija za upravljanje rizicima AZUR, Tešanjska 24 A,  71000 Sarajevo

Glavni urednik: Akademik Prof. dr. Nedžad Korajlić

Tiraž: 200 primjeraka

Štampa: Štamparija Fojnica d.o.o.


Uputstvo / naputak za autorice i autore

Pozivamo autore da dostavljaju svoje radove i priloge koji sadržajem odgovaraju osnovnim tematskim opredjeljenjima časopisa „Zaštita i sigurnost“. U časopisu objavljujemo tekstove koji podliježu anonimnoj recenziji. U časopisu se objavljuju sljedeće kategorije tekstova:

1. Članci

 • izvorni znanstveni članci;
 • pregledni znanstveni članci;
 • kratki znanstveni članci;
 • stručni članci.

2. Pogledi i mišljenja

3. Osvrti i prikazi

 • izlaganja sa znanstvenih i stručnih skupova;
 • osvrti;
 • prikazi;
 • prilozi;
 • prijevodi.

4. Oblikovanje teksta:

Da bi bili objavljeni u časopisu, tekstovi trebaju biti oblikovani prema sljedećim uputama:

 • dokument pohraniti u programu MS Word (*.doc ili .docx format);
 • stranica standardne veličine (A 4);
 • single prored za cijeli rad;
 • font Times New Roman, 12 pt;
 • ne koristiti nikakve stilove;
 • ne uređivati zaglavlje (Header) niti podnožje (Footer) dokumenta;
 • obavezno brojčano označiti stranice.

5. Struktura rada

 • ime i prezime autora/ice i profesija;
 • naziv institucije u kojoj radi; 
 • e-mail adresa autora/ice;
 • naslov rada na bosanskom/hrvatskom/srpskom/crnogorskom i engleskom jeziku;
 • sažetak (do 250 riječi u trećem licu) i ključne riječi na bosanskom/hrvatskom/srpskom i engleskom jeziku;
 • spisak korištene literature.

6. Dalja uputstva

 • kada autori elaboriraju pojedine segmente nekog problema, tekstovi trebaju sadržavati koncizne podnaslove;
 • u slučajevima kada se koriste kratice i simboli, uz rad moraju obavezno biti priložena objašnjenja; kada rad sadrži ilustracije, fotografije, grafikone, tabele i sl. iste moraju biti numerirane i sa navedenim izvorom iz kojeg su preuzete;
 • obim rada je ograničen do dvanaest (12) stranica teksta, uključujući sve dijelove rada;
 • ključne riječi trebaju sadržavati bitne pojmove koji se pojavljuju u tekstu, ali ne opće i preširoke pojmove;
 • na kraju rada se navodi numeriran spisak korištene literature poredane abecednim redom po prezimenu autora, u kojem se ne vrši selekcija izvora (na monografije, časopise, zbornike, arhivsku građu, web stranice i sl.);
 • ukoliko se navodi više radova jednog autora, radovi se navode kronološkim redom; u radovima će se poštovati jezik autora (bosanski, hrvatski ili srpski); dostavljeni tekstovi trebaju biti lektorisani.
 • svaki autor treba dostaviti izjavu da je rad autorsko djelo i da nije prethodno objavljen, niti će biti ponuđen drugom časopisu na objavljivanje;

Molimo autore/ice da se pridržavaju harvardskog sistema navođenja i citiranja. U harvardskom sistemu citiranja bibliografske bilješke u zagradama unutar teksta se navode sljedećim redoslijedom: prezime autora, zatim godina objavljivanja navedenog teksta. Kao na primjer: (Selimić, 2018).

7. Knjige:

 • knjige sa jednim autorom: Imamović, M., 2008. Knjige i zbivanja. Sarajevo: Magistrat;
 • knjige sa dva autora: Korajlić, N., Selimić, M., 2015. Kriminalistička taktika. Visoka škola „CEPS – Centar za poslovne studije“ Kiseljak;
 • knjige sa tri autora: Modly, D., Selimić, M., Mršić, G., 2018. Metodika istraživanja silovanja. Visoka škola „CEPS – Centar za posloven studije“ Kiseljak;
 • knjige sa više od četiri autora. Talović, M. et al., 2011. Notacijska analiza u nogometu. Sarajevo: Fakultet sporta i tjelesnog odgoja.

7.1 Poglavlje u knjizi

 • Šunjić, M., 1996. Odnosi Bosne i Venecije u vrijeme vladavine Tvrtka I. U: Šunjić, M. Bosna i Venecija (odnosi u XIV i XV st.). Sarajevo: HKD Napredak. str. 53-79.

7.2 Elektronske knjige:

 • Pušina, A., 2014. Stil u psihologiji: teorije i istraživanja. [e-knjiga] Sarajevo: Filozofski fakultet. Dostupno na: http://www.ff-eizdavastvo.ba

8. Naučni i stručni rad u zborniku ili zbirci radova:

 • Dizdar, S., 2010. Slika stanja Bolonjskog procesa u Bosni i Hercegovini. U: Mitrović, P. ur. Zbornik radova sa međunarodnih okruglih stolova o implementaciji Bolonjskog procesa u Federaciji Bosne i Hercegovine. Mostar: Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti, str. 13-61.

9. Članak u časopisu:

 • Grubiša, D., 2011. Politološke dvojbe u Europskoj uniji: potraga za određenjem. Politička misao, 48 (2), str. 61-90.

10. Web stranice:

Glavni urednik i Uredništvo časopisa “Zaštita i sigurnost”:

Postupak recenziranja

Radovi se objavljuju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku (u latiničnom ili ćiriličnom pismu) ili engleskom jeziku.

Ukoliko rukopis zadovoljava kriterije časopisa, upućuje se na recenziju.

Svaki rukopis ocjenjuju najmanje dva nepristrana recenzenta, pri čemu identitet autora i recenzenta ostaje obostrano nepoznat. Nakon ocjene recenzenata i članova redakcije, rukopis se vraća autoru s obrazloženjem i zahtjevima za doradu i ispravak rada, ukoliko se to smatra potrebnim. Ispravljene rukopise autori trebaju vratiti redakciji u roku od 15 dana od prijema.

Pretpostavlja se da članci i ostali prilozi nisu i neće biti objavljeni u drugim publikacijama, osim uz posebno odobrenje redakcije kada se to jasno naznačuje u objavi.

Autori dopuštaju časopisu postavljanje njihovih radova na web stranicu časopisa.

Časopis zadržava i sva ostala prava, osim ukoliko nije drugačije dogovoreno s autorom.

Radovi se predaju redakciji časopisa elektronskom poštom na adresu: zispublikacija@gmail.com, ili na zis@azur.ba.

Dokument treba biti načinjen u programu Microsoft Word. U njemu ne smiju postojati nikakve indikacije ličnog identiteta autora ili institucije u kojoj bilo koji od autora radi, kako u samom radu, tako ni u karakteristikama (properties) elektronskog dokumenta.

Radovi koji se dostavljaju redakciji moraju biti lektorisani.

Hvala na saradnji i radujemo se Vašim prilozima!

Urednički kolegij i Glavni urednik