Dobro došli drage čitatljice i dragi čitatelji

Drage čitateljice i dragi čitateljii, dobro došli na stranicu časopisa “ZAŠTITA I SIGURNOST”.

Poziv za objavu radova za VI. broj naučnog / znanstvenog časopisa “ZAŠTITA I SIGURNOST” – Drugo izdanje u 2023. godini

Dragi autori imamo čast da vas pozovemo na objavu radova u naučnom časopisu “Zaštita i sigurnost”. Datum za dostavljanje radova za VI. broj je 20.12.2023. godine.

Zainteresovani, radove mogu slati na e-mail adresu: zispublikacija@gmail.com

Radovi objavljeni u časopisu “Zaštita i sigurnost” referiraju se u sljedećim bazama podataka: 

– CEEOL (Central and Eastern European Online Library),

– Index Copernicus International i

– Euroasian Scientific Journal Index (ESJI).

Napomena:

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati glavnog urednika časopisa na e-mail: zispublikacija@gmail.com

Smjernice uređenje naučnih i stručnih radova su dati na slijedećim linkovima:

S poštovanjem, 

Naučni / znanstveni časopis: „Zaštita i sigurnost“

Asocijacija za upravljanje rizicima AZUR

Tešanjska 24A

71000 Sarajevo


Euroasian Scientific Journal Index (ESJI)

Imamo čast da vas upoznamo da je časopis “ZAŠTITA I SIGURNOST” podržan i objavljen u novoj bazi Euroasian Scientific Journal Index (ESJI).

ESJI objedinjuje u svojoj bazi podataka najznačajnije naučne časopise u Europi i Aziji, koji objavljuju najautoritativnija i najrelevantnija istraživanja.

ESJI obezbeđuje indeksiranje glavnih međunarodnih časopisa i zbornika. Autor može dobiti informacije o međunarodnom impakt faktoru časopisa, zbornicima (istraživačkim radovima) i informacijama o predstojećim događajima. Sve stranice časopisa imaju pokazivače na web stranice izdavača koje su integrirane u ESJI strim stranice.

Svrha je povećati vidljivost i jednostavnost korištenja naučnih i naučnih časopisa otvorenog pristupa. Ako je vaš časopis indeksiran i dobio je validiran pečat od ESJI-ja, možete zatražiti izračun faktora uticaja za vaš časopis.

ESJI je usluga koja omogućava pristup časopisima otvorenog pristupa kontrolisanog kvaliteta. ESJI ima za cilj da bude sveobuhvatan i da pokriva sve naučne i naučne časopise otvorenog pristupa koji koriste odgovarajući sistem kontrole kvaliteta, i neće biti ograničen na određene jezike ili predmetne oblasti. Cilj ESJI-ja je da poveća vidljivost i jednostavnost korišćenja naučnih i naučnih časopisa otvorenog pristupa, promovišući na taj način njihovu povećanu upotrebu i uticaj.

Više na: http://esjindex.org


CEEOL (Central and Eastern European Online Library GmbH)

Također, imamo čast da vas upoznamo da je časopis “ZAŠTITA I SIGURNOST” podržan i objavljen na stranicama CEEOL-a.

CEEOL (Central and Eastern European Online Library GmbH) je vodeći distributer akademskih e-časopisa i e-knjiga iz oblasti humanističkih i društvenih nauka iz i o Centralnoj i Istočnoj Europi. U digitalnoj sferi koja se brzo mijenja, CEEOL je pouzdan izvor prilagođavanja stručnosti u koju vjeruju naučnici, izdavači i bibliotekari. Trenutno, preko 1000 izdavača povjerava CEEOL-u svoje visokokvalitetne časopise i e-knjige. CEEOL omogućava naučnicima, istraživačima i studentima pristup širokom spektru akademskog sadržaja u stalno rastućem, dinamičnom repozitoriju.

Trenutno CEEOL pokriva više od 2000 časopisa i 690 000 članaka, preko 4500 e-knjiga i 6000 sivih literaturnih dokumenata. CEEOL nudi različite usluge pretplaćenim institucijama i njihovim pokroviteljima kako bi pristup svom sadržaju bio što lakši. Nadalje, CEEOL omogućava izdavačima da dosegnu novu publiku i promovišu naučna dostignuća istočnoevropske naučne zajednice široj čitalačkoj publici.

Više o CEEOL (Central and Eastern European Online Library GmbH) i ovoj temi pogledati na………..


ICI World of Journals

Ponovo imamo čast da vas upoznamo da je časopis “ZAŠTITA I SIGURNOST” podržan i objavljen i na stranicama ICI World of Journals.

“ICI World of Journals globalna je baza podataka posvećena znanstvenim časopisima iz cijelog svijeta. Svaki urednički ured registriran u bazi podataka ICI World of Journals dobiva besplatan pristup IT sustavu koji pruža mogućnost pokretanja putovnice za časopis-ažurnu izložbu časopisa na Internetu. Osim informacija o timu uredništva, izdavaču, web mjestu časopisa ili opisa, urednički ured može objaviti informacije o znanstvenim člancima (metapodacima kao i potpunom sadržaju u PDF -u).

Ideja baze podataka o popisu ICI časopisa je stvoriti mogućnost za znanstvene časopise iz cijelog svijeta, provjeriti ih u smislu korištenja transparentnih uredničkih praksi. Dijelovi časopisa koje nisu potvrđene u ovim uvjetima označene su odgovarajućim upozorenjima, to su upozorenje o transparentnosti.

Web site ICI World of Journals odgovor je na potrebe naučnog svijeta za prikupljanje informacija o naučnim časopisima na jednom mjestu. Putem predstavljenih alata moguće je pretraživati časopise na popisu časopisa indeksiranih na listi ICI časopisa ili trenutnom rangiranju časopisa od strane Ministarstva nauka i visokog obrazovanja”.(izvor:https://journals.indexcopernicus.com)

Više na: https://journals.indexcopernicus.com


Riječ urednika

Poštovane čitateljice i čitaoci,

Čast i zadovoljstvo mi je da u ulozi glavnog urednika predstavim prvo izdanje časopisa „Zaštita i sigurnost“ koji sadrži ukupno sedam (7) radova, a koji obrađuju teme iz područja društvenih i tehničkih nauka. 

Časopis „Zaštita i sigurnost“ je naučni časopis u izdanju Asocijacije za upravljanje rizicima AZUR, u Bosni i Hercegovini, a koji je vođen idejom podsticanja i afirmacije naučnih istraživanja u tehničkim i društvenim naukama. Časopis pruža idealnu priliku autorima da artikuliraju i prezentiraju svoje naučne spoznaje s ciljem proširivanja postojećih znanja iz navedenih oblasti, te pruža priliku mladim autorima koji se nalaze na početku karijere i žele steći naučnu i istraživačku afirmaciju kako u okviru domaće, tako i u okviru međunarodne naučne javnosti. Kroz objavljivanje naučnih i stručnih radova u navedenom časopisu želimo da podstaknemo interdisciplinarno i multiperspektivno izučavanje kompleksnih tema, kao i savremeni metodološki i teorijski pristup.

Namjera je izdavača da ovaj časopis izlazi dva puta godišnje. Vjerujemo da će ovaj časopis, u kojem se na znanstveni i profesionalni način raspravlja o problemima iz oblasti društvenih i tehničkih nauka, pridonijeti čitateljima da se upoznaju s idejama i ciljevima iz navedenih oblasti. Ovu priliku ću iskoristiti da sve zainteresirane naučnike i stručnjake pozovem da svojim radovima sadržajno obogate buduća izdanja našeg časopisa.

Glavni urednik

Akademik Prof. dr. Nedžad Korajlić2021


Godina 1., Broj 1. (2021) – Zaštita i sigurnost

Cijenjene čitateljice i čitatelji,

u nastavku možete pogledati tekstove časopisa “Zaštita i sigurnost”, iz broja 1. izdanje za 2021. godinu.

SADRŽAJ:

Autor(i): Edin Garaplija

KRIVIČNO – PRAVNA ZAŠTITA SISTEMA KRITIČNE INFRASTRUKTURE / CRIMINAL – LEGAL PROTECTION OF THE CRITICAL INFRASTRUCTURE SYSTEM

Autor(i): Krešimir Vencl; Slobodan Jamnić; Mato Pušeljić

POLICIJA KAO TEMELJ SIGURNOSTI U DRŽAVI / POLICE AS THE FOUNDATION OF SECURITY IN THE STATE

Autor(i): Krešimir Vencl; Slobodan Jamnić; Mato Pušeljić

RAZINE MENADŽMENTA U POLICIJSKOJ ORGANIZACIJI / MANAGEMENT LEVELS IN THE POLICE ORGANIZATION

Autor(i): Haris Delić

ULOGA SISTEMA SIGURNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE U MIGRANTSKOJ KRIZI, U SVIJETLU KOMPLEKSNOG UREĐENJA DRŽAVE BOSNE I HERCEGOVINE / THE ROLE OF THE SECURITY SYSTEM OF BOSNIA AND HERZEGOVINA IN THE MIGRANT CRISIS, IN THE LIGHT OF THE COMPLEX ORGANIZATION OF THE STATE OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

Autor(i): Leila Hasović

IZRADA PROCJENE UGROŽENOSTI I PLANA ZAŠTITE LJUDI I MATERIJALNIH DOBARA OD PRIRODIH I DRUGIH NESREĆA / DEVELOPMENT OF VULNERABILITY ASSESSMENT AND PLAN FOR PROTECTION OF HUMANS AND MATERIAL GOODS FROM NATURE AND OTHER DISASTERS

Autor(i): Goran Matijević; Antonija Opačak; Martina Matijević

POJEDINA SIGURNOSNO UGROŽAVAJUĆA OPASNA MJESTA NA DRŽAVNIM CESTAMA D-38 I D-51 U POŽEŠKO-SLAVONSKOJ ŽUPANIJI I OCJENA NJIHOVE USKLAĐENOSTI SA PRAVNIM NORMAMA / CERTAIN SAFETY THREATENING DANGEROUS PLACES ON STATE ROADS D-38 AND D-51 IN POŽEGA-SLAVONIA COUNTY AND ASSESSMENT OF THEIR COMPLIANCE WITH LEGAL STANDARDS

Autor(i): Vladimir Lacmanović; Jasmina Madžgalj

ZELENI PROJEKTI NA SANACIJI INDUSTRIJSKOG AMBIJENTA – STUDIJA SLUČAJA DEPONIJE MALJEVAC / GREEN PROJECTS ON THE REHABILITATION OF THE INDUSTRIAL ENVIRONMENT – CASE STUDY OF THE MALJEVAC LANDFILL


Godina 1., Broj 2. (2021) – Zaštita i sigurnost

Cijenjene čitateljice i čitatelji,

u nastavku možete pogledati tekstove časopisa “Zaštita i sigurnost”, iz broja 2. izdanje za 2021. godinu.

SADRŽAJ:

Autor(i): Marko Đuzel

ORGANIZACIJA HITNE HELIKOPTERSKE MEDICINSKE SLUŽBE U BOSNI I HERCEGOVINI / ORGANIZATION OF HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE IN BOSNIA AND HERZEGOVINA

Autor(i): Sergej Uljanov; Milan Milošević

ODLIKE SAVREMENIH KRIMINALNIH TRŽIŠTA / CHARACTERISTICS OF MODERN CRIMINAL MARKETS

Autor(i): Marjanović Marjan; Milošević Milan

KRIJUMČARENJE LJUDI U USLOVIMA PANDEMIJE / PEOPLE SMUGGLING UNDER PANDEMIC CONDITIONS

Autor(i): Amer Smailbegović

PREGLED UPOTREBE PASIVNIH SENZORSKIH SUSTAVA U DETEKCIJI I BORBI PROTIV ŠUMSKIH POŽARA / OVERVIEW OF PASSIVE SENSOR SYSTEMS IN THE DETECTION AND SUPPRESSION OF WILDFIRES

Autor(i): Željko Petrović

PRAVNI I EVOLUTIVNI ASPEKTI OGRANIČENJA I ZABRANA SREDSTAVA RATOVANJA / LEGAL AND EVOLUTIVE ASPECTS OF RESTRICTIONS AND PROHIBITIONS OF MEANS OF WAR

Autor(i): Majsa Kraim; Adna Beganović;

UPRAVLJANJE RIZICIMA POMOĆU ALATA ZA MODELIRANJE OBJEKATA – BIM STUDIJA SLUČAJA / RISK MANAGEMENT USING FACILITY MODELING TOOLS – BIM CASE STUDY

Autor(i): Aida Imamović; Omer Kablar; Mirsada Oruč

KATEGORIJAZACIJA TEHNOLOŠKIH PROCESA PREMA UGROŽENOSTI OD POŽARA / CATEGORIZATION OF TECHNOLOGICAL PROCESSES TOWARD FIRE HAZARDS

Autor(i): Ermina Festić; Aida Imamović

ZNAČAJ EDUKACIJE I OPŠTI USLOVI ZA BEZBJEDAN TRANSPORT OPASNIH MATERIJA PREMA ADR-u / SIGNIFICANCE OF EDUCATION AND GENERAL CONDITIONS FOR SAFE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS ACCORDING TO ADR

Autor(i): Goran Matijević; Martina Matijević;

RAZVOJ CESTOVNOG PROMETA POŽEŠTINE KROZ POVIJEST / DEVELOPMENT OF ROAD TRAFFIC THROUGH HISTORY


2022


Godina 2., Broj 1. (2022) – Zaštita i sigurnost

Cijenjene čitateljice i čitatelji,

čast nam je upoznati vas da u nastavku možete pogledati tekstove časopisa “Zaštita i sigurnost”, iz broja 1. izdanje za 2022. godinu.

SADRŽAJ:


Autor(i): Edin Garaplija; Asad Karišik; Haris Delić
STRATEGIJA PAMETNE SPECIJALIZACIJE U KORELACIJI SA UPRAVLJANJEM RIZICIMA OD KATASTROFA NA KRITIČNOJ INFRASTRUKTURI – STUDIJA SLUČAJA „INZA GROUP“


Autor(i): Aida Imamović; Sead Softić; Omer Kablar; Mirsada Oruč
ZNAČAJ AUDITA U SISTEMU UPRAVLJANJA ZAŠTITOM I SIGURNOSTI NA RADU


Autor(i): Aida Imamović; Sead Softić; Omer Kablar; Mirsada Oruč
ZNAČAJ PROCEDURE ISTRAŽIVANJA INCIDENTA ZA SIGURNIJI RAD NA RIZIČNIM RADNIM MJESTIMA


Autor(i): Marko Đuzel

NALIZA SNIMANJA POZADINSKE KOMUNIKACIJE SUKLADNO UREDBI EUROPSKE KOMISIJE CIR (EU) 2020/469 – ATS.OR.460


Autor(i): Velibor Peulić; Goran Matijević; Marijana Soldatović
UTJECAJ PANDEMIJE COVID-19 NA SIGURNOST PROMETA I FUNKCIONALNOST LOGISTIČKIH LANACA NA PRIMJERU BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ


Autor(i): Mevludin Mustafić
RAD POLICIJE U LOKALNOJ ZAJEDNICI – SARADNJA I PARTNERSTVO


Autor(i): Željko Petrović
UJEDINJENI NARODI I NATO U RATNOJ I POSTRATNOJ BOSNI I HERCEGOVINI


Autor(i): Krešimir Vencl; Slobodan Jamnić; Mato Pušeljić
UPRAVLJANJE JAVNIM TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ


Autor(i): Majda Tafra-Vlahović
ZAŠTITA INFRASTRUKTURE U DOMOVINSKOJ SIGURNOSTI


Godina 2., Broj 2. (2022) – Zaštita i sigurnost

Cijenjene čitateljice i čitatelji,

čast nam je upoznati vas da u nastavku možete pogledati tekstove časopisa “Zaštita i sigurnost”, iz broja 2. izdanje za 2022. godinu.

SADRŽAJ:

Autor(i): Edin Garaplija; Emina Garaplija

DIGITALIZACIJA INTEGRISANOG UPRAVLJANJA PANDEMIJSKIMvRIZICIMA U SVJETLU ZAŠTITE LJUDSKIH PRAVA I GDPR DIREKTIVE / DIGITIZATION OF THE INTEGRATED PANDEMIC RISK MANAGEMENT IN THE LIGHT OF HUMAN RIGHTS PROTECTION AND THE GDPR DIRECTIVE


Autor(i): Krunoslav Čolak; Ivan Markotić

UMJETNA INTELIGENCIJA (AI) – TEMELJ DIGITALNE TRANSFORMACIJE JAVNOG ZDRAVSTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ / ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) – THE FOUNDATION OF THE DIGITAL TRANSFORMATION OF PUBLIC HEALTH IN THE REPUBLIC OF CROATIA


Autor(i): Ante Perčin
INTEGRACIJA SEKTORA PRIVATNE ZAŠTITE U NACIONALNI SUSTAV ODGOVORA NA KRIZNE SITUACIJE / INTEGRATION OF THE PRIVATE PROTECTION SECTOR INTO THE NATIONAL CRISIS RESPONSE SYSTEM


Autor(i): Krešimir Vencl; Slobodan Jamnić; Mato Pušeljić

AUTORITET I ODGOVORNOST U POLICIJSKOJ ORGANIZACIJI / AUTHORITY AND RESPONSIBILITY IN THE POLICE ORGANIZATION


Autor(i): Amina Smailhodžić; Amila Taljanović

ULOGA PRIKRIVENOG ISTRAŽITELJA I INFORMATORA / ROLE OF UNDERCOVER INVESTIGATOR AND INFORMER


Autor(i): Goran Matijević; Velibor Peulić; Martina Matijević
ODNOS UZROKA PROMETNIH NESREĆA I PROCESUIRANIH PREKRŠAJA PRI NADZORU PROMETA U REPUBLICI HRVATSKOJ 2017.-2021. GODINA / RATIO OF CAUSES OF TRAFFIC ACCIDENTS AND PROCESSED VIOLATIONS DURING TRAFFIC CONTROL IN THE REPUBLIC OF CROATIA 2017-2021. YEAR


Autor(i): Željko Petrović

MULTILATERALNA DIPLOMATIJA KAO OBILJEŽJE GLOBALIZOVANE MEĐUNARODNE ZAJEDNICE MULTILATERAL DIPLOMACY AS A CHARACTERISTIC OF THE GLOBALIZED INTERNATIONAL COMMUNITY


Autor(i): Edim Kaldžija
IZVEDBE SUSTAVA ZA KLIMATIZACIJU, GRIJANJE I HLAĐENJE / CONSTRUCTION OF AIR CONDITIONING, HEATING AND COOLING SYSTEMS

2023


Godina 3., Broj 1. (2023) – Zaštita i sigurnost

Cijenjene čitateljice i čitatelji,

čast nam je upoznati vas da u nastavku možete pogledati tekstove časopisa “Zaštita i sigurnost”, iz broja 1. izdanje za 2023. godinu.

SADRŽAJ:


Autor(i): Bojan Gavrilović
OPASNOSTI I ŠTETNOSTI PO ZDRAVLJE I ŽIVOT LJUDI PRILIKOM PROCESA EKSPLOATACIJE TERMOENERGETSKIH TEHNIČKIH SISTEMA


Autor(i): Bojan Gavrilović
SCENARIO RIZIKA I PROTIVPOŽARNA ZAŠTITA KOD SISTEMA MEHANIČKE VENTILACIJE


Autor(i): Krešimir Vencl; Slobodan Jamnić; Mato Pušeljić
PREKOGRANIČNA SLOBODA KRETANJA OSOBA – ŠENGENSKI SPORAZUM


Autor(i): Velibor Peulić; Goran Matijević; Nermin Palić ZAKON O PREKRŠAJIMA PROTIV JAVNOG REDA I MIRA REPUBLIKE HRVATSKE AKTUALNA RAZMATRANJA


Autor(i): Željko Petrović
ZABRANA ORUŽJA ZA MASOVNO UNIŠTENJE


Autor(i): Dragutin Šimić
STANJE I PERSPEKTIVE RAZVOJA ZATVORSKOG SUSTAVA U REPUBLICI HRVATSKOJ: POGLED S SUSTAVNOG ASPEKTA


Autor(i): Amila Taljanović; Amina Smailhodžić
ZATVORENIČKO DRUŠTVO U KONTEKSTU LJUDSKIH PRAVA


Autor(i): Sandi Dizdarević; Nedeljko Stanković; Kemal Brkić
PREDRASUDE O PSIHIČKI OBOLJELIM LICIMA I UBOJSTVIMA


Autor(i): Željko Petrović
MEĐUNARODNOPRAVNA ZAŠTITA SANITETSKIH ZONA I OBJEKATA U VRIJEME ORUŽANIH SUKOBA


Godina 3., Broj 2. (2023) – Zaštita i sigurnost

Cijenjene čitateljice i čitatelji,

čast nam je upoznati vas da u nastavku možete pogledati tekstove časopisa “Zaštita i sigurnost”, iz broja 2. izdanje za 2023. godinu.

SADRŽAJ:

Autor(i): Nedžad Korajlić, Mirzo Selimić, Lejla Trnčić, Naida Sahadžić

ZNAČAJ INTUITIVNO KREATIVNE KRIMINALISTIKE U RJEŠAVANJU KOMPLEKSNIH KRIVIČNIH DJELA

Autor(i): Zoran Kovačević, Zoran Lakić, Ljubomir Kuravica

MJESTO I ULOGA DIREKCIJE ZA KOORIDNACIJU POLICIJSKIH TIJELA BIH U SISTEMU MEĐUNARODNE OPERATIVNE POLICIJSKE SARADNJE

Autor(i): Bojan Gavrilović

OBRADA I ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA U BOSNI I HERCEGOVINI

Autor(i): Amer Smailbegović, Vahidin Mahmutović

PREDNOSTI KORIŠTENJA LOKACIJE KAMPUSA UNIVERZITETA U SARAJEVU U SVRHE ZBRINJAVANJA I POMOĆI U SLUČAJEVIMA MASOVNIH KATASTROFA UNUTAR URBANE SREDINE

Autor(i): Edin Garaplija, Sara Prguda
PAMETNI GRADOVI ZA SMANJENJE RIZIKA OD KATASTROFA: KORIŠTENJE TEHNOLOGIJE I INOVACIJA ZA OTPORNO URBANO OKRUŽENJE

Autor(i): Emir Kadrić, Haris Delić
IMPERATIV SIGURNOSTI NA RADU I ZAŠTITE ZDRAVLJA KAO PREDUVJETA USPJEŠNOG POSLOVANJA, KROZ PRIZMU NOVIH ZAKONSKIH RJEŠENJA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

Autor(i): Aida Imamović, Mirsada Oruč, Omer Kablar, Dragana Agić
POŽARI NA PLINOVODIMA I PLINSKIM SISTEMIMA

Autor(i): Goran Ćetojević
PRIMJENA MSFI 17 NA KONKRETNIM PRIMJERIMA OSIGURANJA REPUBLIKE SRPSKE

Autor(i): Marija Prskalo
SUVREMENI KIBERNETIČKI RIZICI U UPRAVLJANJU ZRAČNIM PROMETOM

Autor(i): Željko Petrović
MISIJA OSCE U BOSNI I HERCEGOVINI

Autor(i): Nina Uremović, Goran Matijević, Martina Matijević
VJEŽBE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OD UTAPANJA I TOPLINSKOG UDARA POŽEGA 2022 – PROVJERA PRIPRAVNOSTI ŽURNIH SLUŽBI I DOKAZAN MODEL PREVENCIJE U ZAJEDNICI


Časopis „Zaštita i sigurnost“ je naučni časopis u izdanju Asocijacije za upravljanje rizicima AZUR u Bosni i Hercegovini, koji je vođen idejom podsticanja i afirmacije naučnih istraživanja u tehničkim, društvenim i prirodnim naukama. 

Vjerujemo da će ovaj časopis, u kojem se na znanstveni i profesionalni način raspravlja o problemima iz oblasti društvenih i tehničkih nauka, pridonijeti čitateljima da se upoznaju s idejama i ciljevima iz navedenih oblasti.

O časopisu i uredništvu

Ideja o pokretanju novog naučnog časopisa „Zaštita i sigurnost“ pojavila se kao rezultat iskazane potrebe da se poveća broj naučnih i stručnih publikacija sa polugodišnjim izlaženjem u kojima bi se objavljivali radovi iz različitih oblasti društvenih, tehničkih i prirodnih nauka.

Vođeni ovom vizijom, Asocijacija za upravljanje rizicima AZUR u Bosni i Hercegovini, je Odlukom Skupštine Asocijacije, imenovala sljedeće članove uredništva, i to:
1. Akad. Prof. dr. Nedžad Korajlić – Glavni urednik;

2. Prof. dr. Želimir Kešetović (Srbija); 

3. Prof. dr. Milan Milošević (Srbija); 

4. Prof. dr. Marjan Gjurovski (Sjeverna Makedonija); 

5. Doc. dr. Miliša Todorović; 

6. Doc. dr. Ivan Toth (Hrvatska); 

7. Doc. dr. Ivan Nađ (Hrvatska) 

8. Prof. dr. Mladen Radivojević; 

9. Doc. dr. Tarik Humačkić; 

10. Doc. dr. Marjan Marjanović (Crna Gora);

11. Prof. dr. Mesud Ajanović;

12. Prof. dr. Hadžib Salkić;

13. Prof. dr. Nikola Dujovski (Sjeverna Makedonija);

14. Dr. sci. Edin Garaplija;

15. Dr. sci. Haris Delić.

Pozivamo sve autore iz naše zemlje, i šire da šalju svoje naučne i stručne članke, osvrte, prikaze, prijevode i dr. isključivo u elektronskoj formi ili poštom na adresu:

Asocijacija za upravljanje rizicima AZUR

Tešanjska 24 A, 71000 Sarajevo,

Bosna i Hercegovina


n/r Akad. Prof. dr. Nedžad Korajlić, Glavni urednik
ili na e-mail: zispublikacija@gmail.com
, ili na zis@azur.ba.

Impresium

Izdavač:
Asocijacija za upravljanje rizicima AZUR
, Tešanjska 24 A, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Glavni urednik: Akad. Prof. dr. Nedžad Korajlić

Tiraž: 200 primjeraka

Štampa: Štamparija Fojnica d.o.o.

Izlazi dva puta godišnje


Uputstvo za autore

Pozivamo autore da dostavljaju svoje radove i priloge koji sadržajem odgovaraju osnovnim tematskim opredjeljenjima časopisa „Zaštita i sigurnost“. U časopisu objavljujemo tekstove koji podliježu anonimnoj recenziji. U časopisu se objavljuju sljedeće kategorije tekstova:


1. Članci:

 • izvorni znanstveni članci;
 • pregledni znanstveni članci;
 • kratki znanstveni članci;
 • stručni članci.

2. Pogledi i mišljenja

3. Osvrti i prikazi:

 • izlaganja sa znanstvenih i stručnih skupova;
 • osvrti;
 • prikazi;
 • prilozi;
 • prijevodi.

Da bi bili objavljeni u časopisu, tekstovi trebaju biti oblikovani prema sljedećim uputama:

Oblikovanje teksta:

 • dokument pohraniti u programu MS Word (*.doc ili .docx format);
 • stranica standardne veličine (A 4);
 • single prored za cijeli rad;
 • font Times New Roman, 12 pt;
 • ne koristiti nikakve stilove;
 • ne uređivati zaglavlje (Header) niti podnožje (Footer) dokumenta;
 • obavezno brojčano označiti stranice.

Struktura rada:

 • ime i prezime autora/ice i profesija;
 • naziv institucije u kojoj radi; 
 • e-mail adresa autora/ice;
 • naslov rada na bosanskom/hrvatskom/srpskom i engleskom jeziku;
 • sažetak (do 250 riječi u trećem licu) i ključne riječi na bosanskom/hrvatskom/srpskom i engleskom jeziku;
 • spisak korištene literature.

Daljnja uputstva:

 • kada autori elaboriraju pojedine segmente nekog problema, tekstovi trebaju sadržavati koncizne podnaslove;
 • u slučajevima kada se koriste kratice i simboli, uz rad moraju obavezno biti priložena objašnjenja;
 • kada rad sadrži ilustracije, fotografije, grafikone, tabele i sl. iste moraju biti numerirane i sa navedenim izvorom iz kojeg su preuzete;
 • obim rada je ograničen do dvanaest (12) stranica teksta, uključujući sve dijelove rada;
 • ključne riječi trebaju sadržavati bitne pojmove koji se pojavljuju u tekstu, ali ne opće i preširoke pojmove;
 • na kraju rada se navodi numeriran spisak korištene literature poredane abecednim redom po prezimenu autora, u kojem se ne vrši selekcija izvora (na monografije, časopise, zbornike, arhivsku građu, web stranice i sl.). Ukoliko se navodi više radova jednog autora, radovi se navode kronološkim redom;
 • u radovima će se poštovati jezik autora (bosanski, hrvatski ili srpski);
 • dostavljeni tekstovi trebaju biti lektorisani.

Svaki autor treba dostaviti izjavu da je rad autorsko djelo i da nije prethodno objavljen, niti će biti ponuđen drugom časopisu na objavljivanje.


Bez navedenih elemenata nijedan rad neće biti objavljen.

Molimo autore/ice da se pridržavaju Harvardskog sistema navođenja i citiranja.

U Harvardskom sistemu citiranja bibliografske bilješke u zagradama unutar teksta se navode sljedećim redoslijedom: prezime autora, zatim godina objavljivanja navedenog teksta. Na primjer: (Selimić, 2018).


1. Knjige:

 • knjige sa jednim autorom: Imamović, M., 2008. Knjige i zbivanja. Sarajevo: Magistrat;
 • knjige sa dva autora: Korajlić, N., Selimić, M., 2015. Kriminalistička taktika. Visoka škola „CEPS – Centar za poslovne studije“ Kiseljak;
 • knjige sa tri autora: Modly, D., Selimić, M., Mršić, G., 2018. Metodika istraživanja silovanja. Visoka škola „CEPS – Centar za posloven studije“ Kiseljak;
 • knjige sa više od četiri autora. Talović, M. et al., 2011. Notacijska analiza u nogometu. Sarajevo: Fakultet sporta i tjelesnog odgoja.

2. Poglavlje u knjizi: Šunjić, M., 1996. Odnosi Bosne i Venecije u vrijeme vladavine Tvrtka I. U: Šunjić, M. Bosna i Venecija (odnosi u XIV i XV st.). Sarajevo: HKD Napredak. str. 53-79.

3. Elektronske knjige: Pušina, A., 2014. Stil u psihologiji: teorije i istraživanja. [e-knjiga] Sarajevo: Filozofski fakultet. Dostupno na: http://www.ff-eizdavastvo.ba

4. Naučni i stručni rad u zborniku ili zbirci radova: Dizdar, S., 2010. Slika stanja Bolonjskog procesa u Bosni i Hercegovini. U: Mitrović, P. ur. Zbornik radova sa međunarodnih okruglih stolova o implementaciji Bolonjskog procesa u Federaciji Bosne i Hercegovine. Mostar: Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti, str. 13-61.

5. Članak u časopisu: Grubiša, D., 2011. Politološke dvojbe u Europskoj uniji: potraga za određenjem. Politička misao, 48 (2), str. 61-90.

6. Web stranice: Šarčević, A., 2012. Socijalna moć uma. [online] Dostupno na: http://www.academia.edu

Radove slati na email adresu: zispublikacija@gmail.com ili na zis@azur.ba.
Glavni urednik: Akad. Prof. dr. Nedžad Korajlić
Tel: 00 387 66 032 319
http://www.azur.ba/

Asocijacija za upravljanje rizicima AZUR, u Bosni i Hercegovini

Uredništvo časopisa „Zaštita i sigurnost“
Tešanjska 24A
, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Postupak recenziranja

Radovi se objavljuju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku (u latiničnom ili ćiriličnom pismu) ili engleskom jeziku.

Ukoliko rukopis zadovoljava kriterije časopisa, upućuje se na recenziju.

Svaki rukopis ocjenjuju najmanje dva nepristrana recenzenta, pri čemu identitet autora i recenzenta ostaje obostrano nepoznat. Nakon ocjene recenzenata i članova redakcije, rukopis se vraća autoru s obrazloženjem i zahtjevima za doradu i ispravak rada, ukoliko se to smatra potrebnim. Ispravljene rukopise autori trebaju vratiti redakciji u roku od 15 dana od prijema.

Pretpostavlja se da članci i ostali prilozi nisu i neće biti objavljeni u drugim publikacijama, osim uz posebno odobrenje redakcije kada se to jasno naznačuje u objavi.

Autori dopuštaju časopisu postavljanje njihovih radova na web stranicu časopisa.

Časopis zadržava i sva ostala prava, osim ukoliko nije drugačije dogovoreno s autorom.

Radovi se predaju redakciji časopisa elektronskom poštom na adresu: zispublikacija@gmail.com, ili na zis@azur.ba.

Dokument treba biti načinjen u programu Microsoft Word. U njemu ne smiju postojati nikakve indikacije ličnog identiteta autora ili institucije u kojoj bilo koji od autora radi, kako u samom radu, tako ni u karakteristikama (properties) elektronskog dokumenta.

Radovi koji se dostavljaju redakciji moraju biti lektorisani.

Hvala na saradnji i radujemo se Vašim prilozima!