Opširnije…
Imunitet u doba korone

Opširnije…


Teorije zavjere u doba pandemije

Opširnije…


Koliko je BiH otporna na prirodne katastrofe?

Opširnije…


Projekat: “EU za bolju civilnu zaštitu u BiH – izgradnja kapaciteta i priprema Bosne i Hercegovine za pristupanje mehanizmu civilne zaštite Europske unije”.

Sastanak Upravljačke grupe projekta “EU za bolju civilnu zaštitu u BiH – izgradnja kapaciteta i priprema Bosne i Hercegovine za pristupanje mehanizmu civilne zaštite Europske unije”.

Opširnije…Projekat: “EU za bolju civilnu zaštitu u BiH – izgradnja kapaciteta i priprema Bosne i Hercegovine za pristupanje mehanizmu civilne zaštite Europske unije”.

WP Act 1.2 – Status Quo radionica – Osigurati informiranje i obuku o zakonodavstvu EU-a o civilnoj zaštiti i provedbenim pravilima kroz


Opširnije…
–>

Trening radnog naziva Uvod u CMI-Mehanizam civilne zaštite i značaj Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo u okviru sistema zaštite i spašavanje u Bosni Hercegovini


Opširnije…