S posebnim zadovoljstvom ističemo da je Asocijacija AZUR zajedno sa Ministarstvom unutarnjih poslova Republike Hrvatske, provodi projekat sponzoriran od strane Europske Unije pod nazivom – „EU za bolju civilnu zaštitu – izgradnja kapaciteta i priprema Bosne i Hercegovine za Mehanizam civilne zaštite Europske Unije (“EU 4 Better Civil Protection – Capacity building and preparation of Bosnia and Herzegovina for the Union Civil Protection Mechanism”).

Projekat za cilj ima jačanje kapaciteta civilne zaštite u Bosni i Hercegovini, radi njenog pristupanja mehanizmu civilne zaštite EU.

Ovaj projekat za Asocijaciju predstavlja veliku čast, ali i posebnu odgovornost u pravcu njegove efikasne i efektivne realizacije