S posebnim zadovoljstvom ističemo da Asocijacija AZUR zajedno sa Ministarstvom unutarnjih poslova Republike Hrvatske, provodi projekat sponzoriran od strane Europske Unije pod nazivom – „EU za bolju civilnu zaštitu – izgradnja kapaciteta i priprema Bosne i Hercegovine za Mehanizam civilne zaštite Europske Unije (“EU 4 Better Civil Protection – Capacity building and preparation of Bosnia and Herzegovina for the Union Civil Protection Mechanism”).

Projekat za cilj ima jačanje kapaciteta civilne zaštite u Bosni i Hercegovini, radi njenog pristupanja mehanizmu civilne zaštite EU.

Ovaj projekat za Asocijaciju predstavlja veliku čast, ali i posebnu odgovornost u pravcu njegove efikasne i efektivne realizacije
Projekat: “EU za bolju civilnu zaštitu u BiH – izgradnja kapaciteta i priprema Bosne i Hercegovine za pristupanje mehanizmu civilne zaštite Europske unije”.

Sastanak Upravljačke grupe projekta “EU za bolju civilnu zaštitu u BiH – izgradnja kapaciteta i priprema Bosne i Hercegovine za pristupanje mehanizmu civilne zaštite Europske unije”.

Detaljnije…Projekat: “EU za bolju civilnu zaštitu u BiH – izgradnja kapaciteta i priprema Bosne i Hercegovine za pristupanje mehanizmu civilne zaštite Europske unije”.

WP Act 1.2 – Status Quo radionica – Osigurati informiranje i obuku o zakonodavstvu EU-a o civilnoj zaštiti i provedbenim pravilima kroz


Detaljnije…

Trening radnog naziva Uvod u CMI-Mehanizam civilne zaštite i značaj Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo u okviru sistema zaštite i spašavanje u Bosni Hercegovini


Detaljnije…