Na linku ispod je GIS mapa sa osnovnim podacima o žarištima Covid-19 (Corona) virusa, koju će stručnjaci INZA grupacije (www.inzagroup.eu) svakodnevno dopunjavati.

https://inzagis17.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/d32c8aa7de6d439bb8c42252046d568a


Imunitet u doba korone

Jačanje imunog sistema redovno se javlja kao snažna potreba modernog čovjeka sa pojavom svake sezonske viroze, sa pojavom hladnijeg vremena, sa češćim oglašavanjem o teškim bolestima poput karcinoma i sl. Ova potreba dostiže svoj maksimum sa pojavom novog korona virusa.

Opširnije…


Teorije zavjere u doba pandemije

Sa razvojem najnovije pandemijske krize koja je globalno pogodila čovječanstvo, uzrokovane širenjem virusa COVID-19 (virusa korona), pažnju stručne ali i šire društvene javnosti počinje zaokupljati jedna nova društveno-komunikološka oblast, krizno komuniciranje, ali i jedan društveno-psihološki fenomen, teorija zavjere i širenje straha i panike stanovništva.

Opširnije…


Koliko je BiH otporna na prirodne katastrofe?

Nedavni razorni potresi u Albaniji u kojima je stradalo 49 osoba, dok je 2.000 njih teže i lakše povrijeđeno, a na hiljade objekata porušeno ili oštećeno, iznova su ukazali na činjenicu da su zemlje regiona, pa i Bosna i Hercegovina prilično nespremne za katastrofe ove vrste.

Opširnije…EU za bolju civilnu zaštitu


S posebnim zadovoljstvom ističemo da Asocijacija AZUR zajedno sa Ministarstvom unutarnjih poslova Republike Hrvatske, provodi projekat sponzoriran od strane Europske Unije pod nazivom – „EU za bolju civilnu zaštitu – izgradnja kapaciteta i priprema Bosne i Hercegovine za Mehanizam civilne zaštite Europske Unije (“EU 4 Better Civil Protection – Capacity building and preparation of Bosnia and Herzegovina for the Union Civil Protection Mechanism”).

Projekat za cilj ima jačanje kapaciteta civilne zaštite u Bosni i Hercegovini, radi njenog pristupanja mehanizmu civilne zaštite EU.

Ovaj projekat za Asocijaciju predstavlja veliku čast, ali i posebnu odgovornost u pravcu njegove efikasne i efektivne realizacije
Projekat: “EU za bolju civilnu zaštitu u BiH – izgradnja kapaciteta i priprema Bosne i Hercegovine za pristupanje mehanizmu civilne zaštite Europske unije”.

Sastanak Upravljačke grupe projekta “EU za bolju civilnu zaštitu u BiH – izgradnja kapaciteta i priprema Bosne i Hercegovine za pristupanje mehanizmu civilne zaštite Europske unije”.

Opširnije…Projekat: “EU za bolju civilnu zaštitu u BiH – izgradnja kapaciteta i priprema Bosne i Hercegovine za pristupanje mehanizmu civilne zaštite Europske unije”.

WP Act 1.2 – Status Quo radionica – Osigurati informiranje i obuku o zakonodavstvu EU-a o civilnoj zaštiti i provedbenim pravilima kroz


Opširnije…

Trening radnog naziva Uvod u CMI-Mehanizam civilne zaštite i značaj Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo u okviru sistema zaštite i spašavanje u Bosni Hercegovini


Opširnije…