Asocijacija za upravljanje rizicima aktivno učestvuje u pripremama BiH za punopravno članstvo u Mehanizmu civilne zaštite Europske unije

U sklopu pomoći Europske unije na uspostavljanju institucionalnih kapaciteta BiH za smanjenje rizika od katastrofa i priprema za efikasan odgovor u slučaju prirodnih ili drugih nesreća, u BiH se provodi projekat ‘EU za bolju civilnu zaštitu’ u vrijednosti od 1,5 miliona eura. Konačan cilj projekta je omogućiti BiH da postane država učesnica u Mehanizmu Unije za civilnu zaštitu.

Projekat provodi Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske (Ravnateljstvo civilne zaštite), zajedno s Asocijacijom za upravljanje rizicima AZUR, iz BiH. Projekat se provodi od marta / ožujka 2019. godine, a prvi rezultati predstavljeni su 12. 12. 2019. godine u Sarajevu na konferenciji “Priprema Bosne i Hercegovine za Mehanizam civilne zaštite Unije”.

Više na stranici europa.ba.........

Dobro došli

Cijenjene dame i gospodo, dragi prijatelji
dobro došli na stranicu Asocijacije za upravljanje rizicima AZUR.


Asocijacija je strukovna nevladina organizacija, koja okuplja značajan broj stručnjaka osposobljenih i obučenih za prepoznavanje rizika i upravljanje njima.

Svaka ljudska radnja koju čovjek poduzima, praćena je nekim rizikom, stalnim, povremenim, većim ili manjim. Rizik je ona propratna pojava koja može dovesti u pitanje planiranje, poslovanje, izvršavanje zadataka i ciljeva, a u složenijim situacijama može uticati na sigurnost ljudi i njihove imovine - stoga prepoznajmo rizik na vrijeme i upravljamo njime pametno.

Vođeni ovim načelima, grupa stručnih ljudi iz oblasti upravljanja rizicima je 2014. godine utijelovila ideju koja je već duže vrijeme osmišljavanja i kreirana. Asocijacija je kao nevladina organizacija, Asocijacija AZUR je registrovana kod nadležnih institucija, čime je ideja postala i formalno - pravno ozvaničena.

Od tada do danas, omasovili smo naše članstvo u pogledu različitih struka i vještina. U pogledu realizacije naših ciljeva, imali smo uspješno provođenje aktivnosti i projekata na poboljšanju segmenta sigurnosti, prvenstveno u oblasti identifikacije rizika po ljude, materijalna dobra i poslovanje, te u oblasti zaštite i spašavanja, ali i savjetovanja u drugim oblastima rizika.

Zato upravlja(j)mo rizicima pametno