Postanite naš članPozivamo sve zainteresovane da kroz aktivno članstvo uzmete učešća u radu Asocijacije za Upravljanje Rizicima – AZUR koja je registrovana pri Vanjskotrgovinskoj Komori BiH a funkcionisati će uz potporu Sektora za zaštitu i spašavanje pri Ministarstvu sigurnosti BiH. AZUR će raditi na poboljšanju saradnje nadležnih tijela i privatnih subjekata u smislu smanjivanja svih vrsta rizika, izradi boljih tehničkih propisa, stručnim edukacijama i uspostavljanju standarda. Bila bi nam velika čast i zadovoljstvo da kompanija poput Vaše svojim stručnim doprinosom i učešćem u programima i aktivnostima Asocijacije, bude dio izgradnje sistema kvaliteta u oblasti upravljanja rizicima u BiH i šire.Benificije i prednosti članstva

Članstvo u Asocijaciji donosi sa sobom brojne prednosti, kako nematerijalne tako i materijalne. Predstavljamo vam neke od značajnih koristi koje možete imati kao član Asocijacije.

Prikaz na internet stranici

Svi članovi se nalaze u bazi podataka Asocijacije, koja promoviše vašu komapaniju potencijalnim članovima 24/7 365 dana godišnje. Ovaj online direktorij je jedan od glavnih resursa za potencijalne klijente.

Pristup internet portalu

Osim dijela koji je otvoren za javnost, internet stranica Asocijacije posjeduje i portal koji je namjenjen isključivo članovima Asocijacije. Ovaj odjeljak ima osnovne informacije o zaštiti od požara, pregled zakonske regulative, pristup svim zapisnicima sa sastanaka odbora kao i sve najnovije informacije iz Asocijacije.

Korištenje logo-a asocijacije

Biti član Asocijacije znači da imate mogućnost da prikažete logo Asocijacije na svim svojim dokumentima, pokazujući da je Vaš posao u skladu sa standardima i kvalitetom u oblasti zaštite od požara. Logo identifikuje Vas i Vašu kompaniju, kao nekoga ko brine o zaštiti od požara, pokazuje da ste član Nacionalne Asocijacije zaštite od požara, da ulažete u budućnost i pruža Vam stručni kredibilitet nad onima koji nisu članovi Asocijacije.

Stručna podrška

Kao član Asocijacije, imate mogućnost da dobijete poslovnu podršku za tehnička i pravna pitanja ili pitanja vezana za ljudske resurse. Eskperti iz tih oblasti u Asocijaciji će Vam pružiti neophodne savjete kako bi Vam pomogli da prevaziđete poteškoće ili implementirate novine. Zahvaljujući Stručnim odborima, Asocijacija je u stanju da Vam pruži savjete o različitim pitanjima u okviru oblasti zaštite od požara, kao i da Vas obavještava o budućim promjenama u oblasti zaštite od požara kako biste mogli da budete u toku sa razvojem i novim smjernicama u ovoj
oblasti.

Doprinos standardima

Kao član imate mogućnost da utičete, preko Stručnih odbora Asocijacije, na novo zakonodavstvo i standarde i preispitivanje starih zakona koji bitno utiču i regulišu oblasti koje obuhvata upravljanje rizicima. Kroz Asocijaciju imate priliku za pokretanje i razvoj novih standarda, pomažući da oblikujete svoju industriju u BiH.

Mogućnost umrežavanja

Biti član Asocijacije daje Vam mogućnost da se povežete sa srodnim kompanijama poput Vaše bez straha od konkurencije – kroz razne sastanke, konferencije, seminare i edukacije.

Učešće kroz projekte u radnim grupama

Kao član imate mogućnost da učestvujete u radu Stručnih odbora Asocijacije, kao i mogućnost da zastupate svoje poslovne interese kroz učešće u radnim grupama i raznim drugim aktivnostima Asocijacije, čime dobijate mogućnost da dijelite svoje stavove sa drugima.

Mogućnost ličnog razvoja i napretka

Asocijacija Vam pruža mogućnost da upoznate ljude koji unapređuju privredu i struku. Pomaže Vam da razvijete svoje poslovanje i poboljšate svoje znanje o bitnim i aktuelnim temama u ovoj oblasti.

Učešće u aktivnostima političkog uticaja

Preko Asocijacije imate pristup vladinim i ključnim odgovornim tijelima u cilju očuvanja i razvoja svog poslovanja.

Benefiti u raznim aktivnostima

  • PROFESIONALNO USAVRŠAVANJE – STRUČNE EDUKACIJE. Udruženje je inicijator različitih obuka, osmišljenih sa ciljem da budete u potpunosti u toku sa svim najnovijim standardima i praksama, uz dobijanje certifikata.
  • PUBLIKACIJE I IZVJEŠTAJI ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA – Publikacije i istraživanja sprovedeni od strane Asocijacije i stručnih tijela će Vam pomoći da poboljšate svoje poslovne mogućnosti i dostupni su po sniženoj cijeni za članove.
  • SEMINARI I KONFERENCIJE – Asocijacija je također i incijator niza seminara i konferencija, kojim nudimo svim našim članovima informacije, znanja najbolje prakse o najnovijim pitanjima koja utiču na razvoj oblasti.
  • SAJMOVI I PUBLIKACIJE – Učešće Vaše kompanije na sajmovima, kao i reklamiranje u stručnoj štampi iz relevantnih oblasti je važan dio promovisanja Vašeg poslovanja, a kao član Asocijacije, imate mogućnost da to uradite na efektivan način i po povoljnijim uslovima.